Investeerimine

Minu eelistatud passiivse tulu varaklassid, millesse investeerin on:

•  immateriaalne vara (tarkvara) – 1.aste (praegune aktiivne)
•  materiaalne vara (kinnisvara) – 2.aste (lähitulevikus)
•  kapitalihoius – 3.aste (pikemas perspektiivis)

Igasuguse investeerimise eeltingimuseks on mingisuguse vara olemasolu, mida investeerida. Kui vara pole piisavalt, siis tuleb investeerida oma aega. Tänaseks olen ma 5 aastat investeerinud vaid aega oma esimesse varaklassi, milleks on tarkvara. Üsnagi mitmes mõttes sarnaneb see varaklass kinnisvaraga, sest samamoodi nagu kinnisvaras, tuleb ka tarkvara rentides tegeleda aegajalt rentnike probleemide lahendamisega, sobiva rendihinna määramisega ja vara haldamisega üldiselt. Erinevus aga seisneb selles, et tarkvara ei ole materiaalne vara, vaid immateriaalne vara ja teatavasti immateriaalse vara tagatisel ei anna ükski pank kunagi laenu. Kuid vaatamata sellele ma nimetan seda immateriaalset vara siiski omaette varaklassiks, kuna sel on kõik tavalisele varaklassile omased tunnused, kasvõi juba see, et ka tarkvara rendist laekub igakuine passiivne tulu, nagu kinnisvara rendi korral.

Tarkvara on niisiis minu esimene varaklass, millesse olen investeerinud 5 aastat oma aega ja pingutust. Aprilli seisuga 2018 on minu hallata 119 rentnikku ja süsteem toodab igakuist passiivset tulu summas 4299 eurot, mis vastab rahalisele väärtusele 515 988 eurot, sest täpselt nii suur summa peaks olema 10%-lise aastatootlusega hoiusel, et see toodaks sellise summa passiivset intressitulu iga kuu. Seega olen 5 aasta jooksul keskmiselt loonud väärtust üle 100 000 euro aastas, investeerides ainult oma aega.

Nüüd on saabunud ka aeg, kus hakkan liikuma oma teise varaklassi suunas, milleks on kinnisvara. Olen juba tänaseks investeerinud üle 20 000 euro oma arendusprojekti Pärnu lähedal. Kuid ma tean, et selle investeeringu tasuvus on väga hea, praeguse prognoosi kohaselt peaks juba mõne kuu pärast kogu investeeringu väärtus viiekordistuma.

Üks olulisemaid asju investeeringu teekonna alustamisel on kindlasti raha kogumise oskus ja oskus seda esimesel võimalusel mitte ära kulutada. Tegelikult on kapitali kogumise oskus kõige olulisem oskus ja eeldus rikkaks saamisel, aga see nõuab distsipliini. Üsna mitmelgi korral on mul tekkinud kiusatus teatud kapitali saavutamisel teha mingi hea investeering, kuid õnneks olen suutnud end tagasi hoida ja rahulikult endale selgeks teha, mis eesmärgil ma kapitali kogun. Kui olen seadnud enda eesmärgiks kapitali koguda mingiks kindlaks investeeringuks, et rahastada oma projekti, siis ei saa ma samal ajal investeerida mujale, sest see paneks kapitali kinni pikaks ajaks. Kuna ma laene võtta ei soovi, siis pean kapitali koguma oma projektide rahastamiseks.

Olen enda jaoks paika pannud ka varaklassid, millesse ma ei investeeri. Ma tõenäoliselt kunagi ei investeeri aktsiatesse ega ühisrahastusse (bondora, omaraha, crowdestate, estateguru). Täpsemalt põhjendama oma eelistusi siinkohal ei hakka, sest see läheks pikaks ja vajaks suisa omaette teemat.

Kinnisvara on minu hinnangul parim varaklass, kuhu investeerida tasub, kuna see on piisavalt likviidne varaklass, kinnisvara väärtus enamjaolt kasvab ajas (nõudluse suurenemine, elatustaseme kasv) ning seetõttu kasvab ka investeeritud kapital koos kinnisvaraga. Lisaks on kinnisvara amortisatsioon minu arvates tihti isegi pikaajalisem, kui mõne dividendi ettevõtte eluiga. Miinuseks võiks tuua kinnisvara puhul selle, et see nõuab päris palju oma aja panustamist.

Mitmed targad investorid on öelnud, et mõistlik oleks omada vähemalt 2-3 erinevat varaklassi oma investeerimisportfellis, et hajutada riske, mis võib tabada erinevaid varaklasse erinevatel aegadel ja põhjustel ning seepärast ma olen valinud oma kolmandaks varaklassiks kapitalihoiuse, kuhu soovin investeerida kõige viimasena kogu vaba kapitali. Kapitalihoius ei ole küll nii agressiivne, pigem passiivne investeering, ent samas on see ka stabiilne investeering ja minu peamine eesmärk ju ongi saavutada stabiilne passiivne sissetulek, ilma et peaksin sealjuures kulutama oma aega kapitali tootmiseks. Samas pakub ka kapitalihoius ju päris head tootlust, isegi kuni 9% aastas. Selles mõttes on see varaklass ideaalne investeeringu objekt.